ornament kurs

Kurs med forteller

Ett blomstrende tre

Kunst som smertelindring.

kurs forteller

Er prosjekt med fortelling og skapende arbeid som metode.

Mange mennesker opplever sårbare faser i løpet av et liv, og har behov for hjelp for å få det bedre. Gjennom mange års arbeid med ulike kunstuttrykk, har vi gang på gang sett hvordan kunst og den skapende prosessen kan være med å lindre menneskers smerte, formidle håp og gi økt livskvalitet. Dette er bakgrunnen for prosjektet – Et blomstrende tre. Vi ønsker å bruke kombinasjonen av muntlig fortelling og billedkunst i møte med pasientene på Sorgstøtte på Akershus universitetssykehus.

«Et blomstrende tre» er navnet på et indisk eventyr.
Det er et eventyr om identitet, sårbarhet og legedom, samt om å våge tillit igjen etter tillitsbrudd.

Gjennomføringen begynner med at eventyret blir fortalt til deltagerne. Vi mener dette eventyret passer spesielt godt for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Det er lett å
identifisere seg med hovedpersonens sårbarhet og eventyret formidler håp inn i en utfordrende
situasjon ved at hovedpersonen blir ivaretatt og leget.
De visuelle bildene i eventyret er sterke, og er gode utgangspunkter for å jobbe videre med eventyret i form av maling, keramikk eller mosaikk.

Tilhøreren er medskaper når hun hører en muntlig fortelling, Hun lager de indre bildene og kan forsterke eller dempe graden av innlevelse selv. Vi tror at det å skape og den kreative prosessen kan være med å gi språk og bevissthet til det som for mange oppleves som vanskelig og ordløst. Ved å legge til rette for et kreativt utrykk etter fortellingen, gjennom maleri, mosaikk eller keramikk, kan sorg og smertefulle erfaringer komme til utrykk og bearbeides. Valg av materiale kommer an på gruppens alder, utfordringer og rammene rundt.

Gjennom historien om det blomstrende treet håper vi å nærme oss noe av det vanskelige og smertefulle på en måte som virker legende. I og med at den enkelte gruppedeltaker er medskapende, bestemmer hun selv hvor dypt hun vil gå inn i egen historie.

Etter den kreative prosessen vil vi åpne opp for refleksjon rundt historien, produktet deltakerne har skapt og hvordan de opplevde prosessen.

Dette prosjektet gjennomfører jeg sammen med forteller Tjodun Felland, som har jobbet som forteller siden 2003, og er tilknyttet fortellergruppen FabelAkt. Hun forteller alt fra indiske eventyr til historiske fortellinger og fortellinger fra religiøse skrifter. Hun forteller på skoler, i organisasjoner, på sykehus, i fengsel, på festival, stort sett over alt. I tillegg holder hun kurs i muntlig fortelling. Hun forteller fordi fortellingene berører både henne og tilhørerne, og det oppleves meningsfullt å være med på å skape den konsentrasjonen og det fellesskapet som oppstår rundt fortellingene. Hun er også utdannet allmennlærer, og har mange års erfaring fra grunnskolen og som norsklærer for voksne flyktninger.

Jeg selv er utdannet pedagog og har arbeidet i rusomsorg og barnevern . Siden 2001 har jeg jobbet som skulptør og billedkunstner på fulltid. Gjennom arbeidet med kunsten, oppdaget jeg mer og mer hvilken kraft kunst har til å berøre og gi uttrykk for følelser og erfaringer. Med dette vokste det fram et sterkt engasjement for å bruke kunst og kreative utrykksformer i arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Jeg har blant annet erfaringer fra å jobbe med traumer etter naturkatastrofer gjennom organisasjonen Artist on Call. Fra 2009 har jeg jobbet deltid ved Seksjon for Sorgstøtte på Akershus universitetssykehus, blant annet med de pårørende etter terroren 22. Juli.
Gjennom kreativeuttrykksformer har jeg vært med å hjelpe pasientene (barn, ungdom og voksne) å finne språk for det som for mange oppleves ordløst.

Tjodun og jeg har planlagt, prøvd ut og vil være de som gjennomfører og administrerer prosjektet. Prosjektet er prøvd ut på personalet i Stefan

Prosjektet er prøvd ut på personalet i Stefanusalliansen under deres personaldager med svært gode tilbakemeldinger. Informasjonssjef Thea Haavet, mob. 954 76 953 er referanse.

Om dette virker interessant eller du har spørsmål ta gjerne kontakt med meg på mobil 92263513 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses mange ulike grupper.